§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy „Manufaktura Smaków” działa na podstawie niniejszego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym „Manufaktura Smaków”.
 3. Terminy użyte w regulaminie oznaczają: a) „Sklep” – sklep internetowy „Manufaktura Smaków” b) „Klient” – osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym c) „Towar” – produkty oferowane przez sklep internetowy d) „Strona internetowa” – witryna sklepu internetowego „Manufaktura Smaków”
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej sklepu.

§2 Rejestracja i zakładanie konta

 1. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów bez konieczności rejestracji. Konto użytkownika jest jednak rekomendowane, aby ułatwić proces składania zamówień oraz śledzenia ich statusu.
 2. Rejestracja konta wymaga podania prawdziwych danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail i adresu dostawy.
 3. Klient jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i loginu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieuprawnionego dostępu do konta Klienta przez osoby trzecie.

§3 Składanie zamówienia

 1. Wybór towaru do zakupu następuje poprzez dodanie go do koszyka.
 2. W trakcie składania zamówienia Klient wybiera formę płatności i dostawy.
 3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie na podany adres e-mail zawierające podsumowanie zamówienia oraz informacje dotyczące płatności.

§4 Ceny i płatności

 1. Ceny towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz wprowadzania promocji i rabatów w dowolnym momencie.
 3. Klient ma możliwość wyboru jednej z dostępnych form płatności, takich jak karta kredytowa, przelew bankowy, płatności elektroniczne.
 4. Po otrzymaniu płatności za zamówienie, Sklep rozpoczyna proces jego realizacji.

§5 Dostawa

 1. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski w dostawie z wkładami coldpack, poprzez Paczkomaty InPost oraz w harmonogramie ustalonym przez kuriera.
 2. Sklep realizuje również zamówienia na terenie Berlina (DE), w terminach podanych na stronie.
 3. Czas dostawy zależy od wybranej formy dostawy, harmonogramy transportu przez InPost oraz dostępności towarów i wynosi zazwyczaj od 1 do 7 dni roboczych.
 4. Koszt dostawy podawany jest w trakcie składania zamówienia i zależy od wybranej formy dostawy oraz wielkości zamówienia.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty w jakości na towarze.

§6 Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku wady towaru lub niezgodności z zamówieniem. Reklamacje można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie internetowej sklepu.
 2. Sklep rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
 3. Ze względu na specyfikę oferty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odstąpienie od umowy możliwe jest wyłącznie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Nie przyjmujemy zwrotów zamówionych towarów.

§7 Ochrona danych osobowych

 1. Sklep gwarantuje ochronę danych osobowych Klientów i przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego korzystania przez Klienta ze strony internetowej lub nieprawidłowego działania systemu komputerowego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawnych.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej sklepu „Manufaktura Smaków”.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.
 5. Wszelkie spory wynikłe z realizacji zamówień rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny.